KOPCIUSZEK

Od marca  do czerwca 2007 roku biblioteka brała czynny udział w obchodach Dnia Wiosny w Europie, którego tematem przewodnim w bieżącym roku było hasło:  "Razem od 1957: Święto Europy w szkołach" z okazji obchodów  50 rocznicy Traktatów Rzymskich.

Na początku nauczyciele-bibliotekarze  zarejestrowali szkołę  na  oficjalnej  stronie internetowej projektu „Dzień Wiosny 2007”, a następnie korzystając z zasobów programu przeprowadzili cykl lekcji w klasach V-VI szkoły podstawowej oraz I-III gimnazjum na temat znajomości krajów UE, ich zabytków, ale też położenia geograficznego oraz zasobów kultury. Oprócz tego cała społeczność szkolna mogła zapoznać się z wystawą eksponowaną na holu szkolnym dotyczącą święta Europy oraz Dnia Wiosny 2007.

     Nauczyciele-bibliotekarze nie zapomnieli również o najmłodszych uczniach: z myślą o nich wzięli udział w konkursie „Bohaterowie baśni europejskich”,  który był organizowany w ramach obchodów Dnia Wiosny i przeznaczony dla uczniów klas I-III. W konkursie tym biblioteka zajęła III miejsce za pracę „Calineczka” oraz otrzymała wyróżnienie za pracę „Królewna Śnieżka”.

       Oprócz tego biblioteka wydała kolejny numer pisma okolicznościowego „Biblios” poświęconego wyżej wymienionemu zagadnieniu oraz zorganizowała razem z klasą V przedstawienie teatralne pt. „Kopciuszek”.

start