start

W świecie Andersena

Drugi konkurs przeznaczony był dla uczniów I i II klas gimnazjum. Tematem jego było opracowanie i przedstawienie widzom prezentacji multimedialnej na najciekawszą prezentację komputerową poświęconą życiu i twórczości H. Ch. Andersena. Uczestnicy konkursu pokazywali i omawiali swoje prace przed kolegami i koleżankami. W tym konkursie zwyciężyły: Magdalena Skwarek i Oktawia Tomicka, zaś wyróżnienia otrzymali: Jakub Karczmarczyk  i Daniel Krasnowski.

          Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z przedstawiania prezentacji multimedialnej.

W marcu i kwietniu 2010 roku w naszej bibliotece gościł Hans Christian Andersen. Z tej okazji przygotowano gazetki i wystawki, ogłoszono dwa konkursy: jeden, dwuetapowy, dla klas IV-VI pt  "Czy znasz baśnie Andersena?", gdzie wszyscy uczniowie klas IV - VI rozwiązywali test, a następnie z każdej klasy zostało wybranych po dwóch najlepszych uczestników, którzy będą brali udział w II etapie konkursu. Przedmiotem zmagań była edukacyjna gra planszowa "W świecie Pana Andersena" opracowana przez nauczyciela - bibliotekarza (III miejsce w międzypowiatowym konkursie na scenariusz zajęć z okazji Dnia Książki i Praw Autorskich). Zwycięzcą konkursu została Paulina Łój, uczennica klasy IV, która zdobyła najwięcej punktów w ww. grze.